ÜDVÖZÖLJÜK
AZ NUTRILITE

HIVATALOS

HONLAPJÁN

NUTRILITE - HONLAPRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A jelen feltételek (a "Használati feltételek") a www.nutrilite.hu honlapra (a továbbiakban "Honlap") történő belépés és annak böngészése, a Honlapon elérhető anyagok, termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit határozzák meg.

Az Amway Üzleti vállalkozókra (ABOk), Törzsvásárló Plusz tagokra és Törzsvásárlókra, az Amway Üzletviteli szabályzatban és az Amway irányelvekben foglaltak alkalmazandók, és termékek vásárlása, illetve szolgáltatások igénybevétele esetén pedig az “Amway Vásárlási feltételek”-ben foglaltak is alkalmazandók.

A Használati feltételeket időről időre módosíthatjuk. A változások közzététele a Honlapon történik, amely változások a közzététellel azonnal hatályossá válnak. A Honlap használata esetén javasoljuk rendszeresen ellenőrizni a Használati feltételek esetleges módosítását.

A Honlap, amely kizárólag a magyarországi illetve a Magyarországról történő használatra készült, információval szolgál az Amway-ről, az Amway üzleti lehetőségekről, az Amway termékeiről és szolgáltatásairól. A Honlap a magyar jog figyelembe vételével készült el. Az Amway kizár minden olyan kárért való felelősséget, amely a Honlap harmadik országból történő használatából ered.

 

1. Az Amway Adatvédelmi nyilatkozat és Irányelvek

Az rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Honlap Adatvédelmi nyilatkozatával összhangban kezeljük.

A Honlap használata során rendelkezésre bocsátott valamennyi információnak helyesnek, hiánytalannak és naprakésznek kell lennie. Amennyiben okunk van feltételezni, hogy a megadott adatok hibásak, hiányosak vagy nem naprakészek, akkor a Honlaphoz való hozzáférést korlátozhatjuk vagy megtagadhatjuk.

 

2. Szerzői jogok és a Honlap anyagainak használata

A Honlap és általa elérhető anyagok, mint szellemi alkotások, jogilag védettek, ideértve a szerzői jogokat, márkaneveket és védjegyeket, köztük az "Amway" nevet és az Amway-logót. A fenti jogok az Amway tulajdonát képezik vagy az Amway a tulajdonosok engedélyével/felhatalmazásával használhatók. Az alábbi anyagok, úgy mint a kivitelezés, az elrendezés, a megjelenés, a grafikai megvalósítás, a fényképek, a képek, a cikkek, a történetek és a Honlapon található egyéb anyagok (együttesen "Honlap tartalom"), szintén szellemi alkotások és így  jogilag védett anyagok.

A Honlap tartalmát sokszorosítani, terjeszteni, nyilvánosságra hozni vagy egyéb módon közzétenni kizárólag az Amway előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Kivételt jelent ez alól, ha az Amway egy korlátozott, nem-kizárólagos és visszavonható felhasználási jogot biztosít az ABOk és a Törzsvásárló Plusz tagok számára az ABO, illetve Törzsvásárló Plusz üzleti tevékenységük elősegítése érdekében. Ez az engedély magában foglalja a Honlap tartalom letöltéséhez, tárolásához, kinyomtatásához, másolásához, megosztásához, bemutatásához való jogosultságot azzal, hogy a Honlap tartalmat nem lehet megváltoztatni, és amennyiben azt harmadik személyek számára teszik közzé, akkor fel kell tüntetni a Honlap tartalom forrását is. Amennyiben további kérdés merül fel Önben a Honlap tartalom használatával kapcsolatban, kérjük használja a Honlapon található e célból készült űrlapot.

Ebben az esetben az ABO vagy a Törzsvásárló Plusz tag köteles törölni vagy megsemmisíteni valamennyi eltárolt, kinyomtatott, lemásolt anyagot kivéve, amennyiben azok megőrzése a vonatkozó jogszabály előírások miatt szükséges.

 

3. Egyéb honlapokra mutató hivatkozások

A Honlap tartalmazhat mások által működtetett honlapokra mutató hivatkozásokat. Harmadik személyek által közzétett információkért és anyagokért nem tartozunk felelősséggel. Javasoljuk, hogy mielőtt böngészni kezdené harmadik személyek weboldalát vagy mielőtt bármely személyes adatát vagy egyéb információt megad, olvassa el a weboldal adatvédelmi szabályzatát.

 

4. Egyéb honlapokról az honlapra mutató hivatkozások

Harmadik személyek a www.nutrilite.hu -re mutató hivatkozást az Amway előzetes írásbeli hozzájárulásával helyezhetnek el. Ha szeretne ilyen más honlapról mutató hivatkozást elhelyezni, kérjük használja a Honlapon taláható e célból készült űrlapot.

 

5. A felelősség korlátozása, szavatosság kizárása, kártalanítás

Az irányadó jogszabályok adta keretek között sem az Amway sem az irodái nem vállalnak felelősséget a Honlap és tartalmának felhasználásából, az ahhoz való hozzáférésből illetve a felhasználás, hozzáférés sikertelenségéből eredő közvetlen, közvetett, okozati vagy bármely egyéb kárért, ideértve egyebek között a vagyoni kárt, üzleti veszteséget, gazdasági veszteséget, adatok elvesztését és az elmaradt hasznot.

Az Amway mindent megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon közzétett információk és anyagok helyesek legyenek. Ugyanakkor az Amway nem tudja garantálni, hogy valamennyi információ és anyag hibátlan, és nem vállal felelősséget azok pontosságáért, hiánytalanságáért és hitelességért. Nem szavatoljuk a Honlap működésének folyamatosságát vagy hibamentességét, és azt sem, hogy a Honlap vírusoktól vagy minden olyan egyébtől mentes, amely az Ön számítógépére és programjaira nézve káros lehet. Az Amway nem szavatolja továbbá, hogy az Ön számítógépével és programjaival a Honlap gond nélkül használható, mint ahogy azt sem, hogy a Honlap bármikor (vagy egy meghatározott időpontban) biztosan elérhető.

Ön ezennel hozzájárul ahhoz, hogy megtéríti az Amway és irodáinak azon kárát, amely a jelen Feltételek megszegéséből, avagy a Személyre szabott felület használatából ered.

 

6. A Honlaphoz való hozzáférés korlátozása vagy megtagadása a Használati feltételek megsértése következtében

A jelen Használati feltételek megsértése, különösen a Honlap vagy egyes részeinek jogosulatlan használata, a Honlaphoz való hozzáférés korlátozását vagy megtagadását vonhatja maga után.

Az Amway fenntartja magának a jogot arra, hogy a Honlapot illetve annak tartalmát bármikor bármely okból kifolyólag megváltoztassa, letiltsa, vagy működését végleg beszüntesse.

 

7. Érvénytelenségi klauzula

Amennyiben a jelen Használati feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy a bíróság által érvénytelennek minősítettek, úgy az nem hat ki a többi rendelkezés érvényességére.

 

8. Jogválasztás, hatáskör és illetékesség

A Honlap használatára és a jelen Használati feltételekre a magyar jog az irányadó. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Honlap használatával és a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos valamennyi jogvita tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.